WŁADZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Witamy na stronie Samorządu Uczniowskiego!!!

Samorząd Uczniowski

Zespołu Szkół Nr 35 w Warszawie

2020/2021

 

Przewodniczący: Mateusz Juszczak 4L

Z-ca przewodniczącego:  Karolina Rogalska 4L

Skarbnik:  Tymon Wołkowycki 3L

CZŁONKOWIE: Małgorzata Kusio 4E

Piotr Olszewski 3L

 

Opiekunowie S.U:  

p. Justyna Dyszkiewicz-Białobrzeska,

p. Marta Jaskółowska

p. Olimpia Kabała

 

Rzecznik Praw Ucznia:  p. Grzegorz Rybicki

Skip to content