Gabinet psychologa i pedagoga szkolnego

Z upoważnienia Pana Sławomira Sawickiego Dyrektora ZS nr 35 pragniemy poinformować, że Zespół PPP w naszej szkole jest do Państwa dyspozycji. Z wszelkimi problemami oraz wątpliwościami mogą Państwo się do nas zgłosić poprzez portal Librus. Zapraszamy do kontaktu w godzinach naszych dyżurów.

 

ZESPÓŁ PPP:

Małgorzata Lewandowska – pedagog

Małgorzata Prus – psycholog

Anna Ojrzyńska – pedagog

Małgorzata Stańczyk -pedagog specjalny

Kinga  Walczak – nauczyciel

 

Pedagodzy:

Poniedziałek 10.00- 15.30

Wtorek 9.40- 16.00

Środa  8.00- 14.00

Czwartek 8.00-16.00

Piątek 8.00- 16.30

Psycholog  – wtorek, środa, czwartek po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty

Pedagog specjalny – poniedziałek, środa, czwartek, piątek po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty

Telefon kontaktowy – 22 834-32-64  wew. 3

 

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Witamy wszystkich!!!

Jesteśmy pedagogiami szkolnymi. Nasz pokoik znajduje się obok sekretariatu szkoły. Serdecznie zapraszamy.

Naszym zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajmujemy się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staramy się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomagam wybrać uczniom kierunek kształcenia i przyszły zawód. Utrzymujemy również kontakty z pedagogami z innych szkół, czasami wyjeżdżam na ciekawe szkolenia czy seminaria, kontaktujemy się z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje poradzić się albo najzwyczajniej porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole

Jeśli nie potrafisz samodzielnie zdecydować co robić po ukończeniu szkoły, jaki kierunek studiów wybrać – zapraszamy na rozmowę i oferujemy pomoc.

Współpraca z rodzicami

 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym  i lokalnym
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych

Współpraca z uczniami

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami
 • prowadzenie zajęć programów profilaktycznych
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas I
 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy

Współpraca z nauczycielami

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami
 • i inne

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
 • Bielańska Poradnia Rodzinna
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Policja i Straż Miejska
 • Domy Dziecka
 • Opieka Społeczna
 • I inne

Bezpłatne numery pomocowe:

 • Wsparcie dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie)   800 108 108

Czynny od poniedziałku do piątku od 14:00 do 20:00 – dorośli

 • Tumbo Pomaga pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie   800 111 123

Czynny od poniedziałku do piątku od 12:00 do 18:00 – dzieci i młodzież

 • Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki – Narkomania   800 199 990

Czynny codziennie od 16:00 do 21:00 – młodzież i dorośli

 • Bezpłatny anonimowy telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży   800 119 119

Czynny codziennie od 14:00 do 22:00 – dzieci, młodzież, Ukraina

 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci   800 100 100

Czynny od poniedziałku do piątku od 12:00 do 15:00 – dorośli w sprawach dzieci

 • Telefon dla rodziców i opiekunów dzieci w kryzysie   800 800 602

Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-20:00 – rodzice i opiekunowie prawni

 • Telefon zaufania „Uzależniania behawioralne”   801 889 880

Czynny codziennie od 17:00 do 22:00 – młodzież i dorośli

Czynny codziennie od 12:00 do 20:00 – dzieci, młodzież i dorośli

Czynny od poniedziałku do piątku od 09:00 do 21:00 – młodzież i dorośli

Czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00 – dzieci, młodzież, dorośli

 • Bezpłatny telefon kryzysowy Polskiego Forum Migracyjnego w języku ukraińskim i rosyjskim   669 981 038

Czynny w poniedziałki od 16:00 do 20:00, środy od 10:00 do 14:00 oraz piątki od 14:00 do 18:00

 • Bezpłatny telefon wsparcia Centrum Medycznego Damiana w języku polskim i rosyjskim   22 566 22 27

Czynny we wtorki od 8:00 do 13:00, środy od 17:00 do 20:00, oraz piątki od 8:00 do 13:00

 • Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym   800 702 222

Dorośli

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży   116 111
 • Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych   116 123
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka   800 121 212

Dzieci i młodzież

 • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”   800 120 002

Dzieci, młodzież i dorośli

Pomoc on-line:

www.narkomania.org.pl

www.przyjaciele.org

www.interwencjakryzysowa.pl

www.niebieskalinia.pl

ANONIMOWY PRZYJACIEL INTERNETOWY TELEFON ZAUFANIA

http://pomoctel.free.ngo.pl

e-mail:

pomoctel@free.ngo.pl

pomoctel@op.pl

telefon_zaufania@wp.pl

Skip to content