Zamówienia Publiczne

Dostawa i przesył /dystrybucja energii cieplnej do budynku szkoły przy ul. Żeromskiego 22/28 w Warszawie

Ogłaszamy przetarg na:

“Dostawę i przesył /dystrybucja energii cieplnej do budynku szkoły przy ul. Żeromskiego 22/28 w Warszawie

Numer ogłoszenia: 517144 – 2013” data zamieszczenia: 12.12.2013

Pliki do pobrania:

Ogloszenie_o_Przetargu.pdf

SIWZ_dostawa_energii_cieplnej(2).zip

Wybór oferty

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 35 w Warszawie informuje, że w wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i przesył/ dystrybucję energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Nr 35 ul. Żeromskiego 22/28, 01-831 Warszawa przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano następującą ofertę informacja.pdf

Skip to content