Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespół Szkół nr 35  ul. Stefana Żeromskiego 22/28, Warszawa 01-831

Zespół Szkół nr 35 ul. Stefana Żeromskiego 22/38, Warszawa 01-831 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespół Szkół nr 35 ul. Stefana Żeromskiego 22/38, Warszawa 01-831.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  2. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  3. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  4. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację zaktualizowano dnia: 2023-10-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Więckiewiczjwieckiewicz@zs35.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 202 464. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic S. Żeromskiego i Al. Zjednoczenia.

Dojścia piesze są od ulic S. Żeromskiego i Al. Zjednoczenia. Przejścia dla pieszych od ul. S. Żeromskiego i Al. Zjednoczenia posiadają sygnalizację świetlną – brak sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych od Al. Zjednoczenia  ma wydzielony pas dla rowerzystów. Na trasie dojścia do terenu szkoły chodnikami od ul. S. Żeromskiego i Al. Zjednoczenia nie występują schody oraz podjazdy dla  wózków i osób niepełnosprawnych.

Do stacji metra Stare Bielany jest ok. 500 m. Dojście na peron  schodami stałymi, ruchomymi i windami. Brak jest przejść podziemnych  do stacji metra – Stare Bielany jest natomiast winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

 

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości:

1.   10 m – Al. Zjednoczenia (kierunek: Dw. Zachodni – Metro Młociny – nr 103; Gwiaździsta  – Ursus Niedźwiadek – nr 197).

2.       20 m: ul. S. Żeromskiego (kierunek Metro Marymont – CH Łomianki – nr 110; Karolin – CH Marki- nr 112; Chomiczówka – Wilanów – nr 116, Cm Północny Brama Gł. – pl.  Wilsona –  nr 303).

 

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 500 m na ul. W. Broniewskiego kierunek:

1.       Piaski – Wiatraczna – nr 22.

2.       Piaski – Dw. Wschodni – nr 28, Kielecka – Metro Młociny –   nr 33.

3.       Nowe Bemowo – Wyścigi – nr 35.

 

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduję się na chodniku w odległości 20 metrów przy Urzędzie Dzielnicy Bielany. Dojazd na w/w miejsce od ul. Jarzębskiego. Trzy miejsca parkingowe  dla  osób  z  niepełnosprawnością    usytuowane   są na chodniku przy Al. Zjednoczenia   w odległości ok. 200 m.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: //www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Teren szkoły jest ogrodzony. Wejście do szkoły jest oznakowane, znajduje się na ogrodzeniu od strony  Al. Zjednoczenia – jest  to furtka dostępna dla uczniów i osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 120 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe. Na drzwiach znajduje się oznakowane wejście (napis „WEJŚCIE”). Drugie wejście znajduje się od ul. S. Żeromskiego – jest to dwuskrzydłowa furtka (szerokość przejścia powyżej 180 cm.). Wejście następuje po naciśnięciu przycisku „Dzwonek” na domofonie lub zastosowaniu breloku zbliżeniowego (pracownicy szkoły). Dojście wymaga pokonania trzech schodków oraz rampy dla wózków. Miejscem do obsługi uczniów, pracowników szkoły i rodziców jest „Sekretariat” informacja jest usytuowana na drzwiach pomieszczenia na parterze bez oznakowania dotykowego na    posadzce.    Brak  pętli indukcyjnej  oraz  dostępu do tłumacza języka  migowego  w sekretariacie.

Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody zawijane na I i II kondygnację służą wyłącznie dla uczniów, pracowników i rodziców w dniach zebrań.

Ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnością znajduje się na parterze. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości, a umywalka jest  na prawo od miski.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. W lokalu nie ma wind. Brak pętli indukcyjnych w budynku. Brak dostępu łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do pomieszczeń na parterze budynku.

Skip to content