RODO

Klauzula informacyjna na podstawie RODO20.04.2023 15:17Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)więcej. Dyrektor Zespołu Szkół nr 35 w Warszawie, 01-831 Warszawa, ul. Stefana Żeromskiego 22/28, informuje.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół nr 35 w Warszawie w sprawie RODO.
INFORMACJA ADMINISTRATORA Informacja Administratora danych osobowych

Skip to content