“Syn tego miasta”. Wieczór Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i realizowanego z tej okazji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „BACZYŃSKI”, w naszej szkole 22 marca o godz. 18:30 rozpoczął się Wieczór Poezji pod hasłem “Syn tego miasta”, poświęcony twórczości tegoż poety. Program artystyczny godzinnego spotkania został przygotowany przez nauczycielki języka polskiego, panią Ewę Trojańczyk i panią Olimpię Kabałę. Podczas wyjątkowego wydarzenia uczniowie klasy 2 L, 2 E, 2 HG i 4 L zaprezentowali najpiękniejsze utwory Baczyńskiego. Doskonałym punktem programu był występ Barbary Sosińskiej z klasy 4 L, która przedstawiła muzyczną interpretację liryku pt. “Znów wędrujemy”. Klimat stworzony przy pomocy dźwięków gitary wprowadził uczestników inicjatywy w niezwykły nastrój, a jego dopełnieniem była prezentacja zeskanowanego rękopisu jednego z tomików wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz rozmowa dotycząca aktualności i recepcji jego dzieł. W czasie Wieczoru polonistki przypomniały również tragiczny życiorys twórcy pokolenia Kolumbów, który wciąż zachwyca poetyckim geniuszem. Na zakończenie nie zabrakło wzruszeń i szczególnych podziękowań dla pedagogów oraz zaangażowanej w przedsięwzięcie młodzieży. Wszyscy, których tego dnia późną porą zjednoczyła swą mocą liryka, wyrazili aprobatę dla innych spotkań w wideoformule.

Skip to content