Świąteczna Zbiórka Żywności

Wolontariusze z naszej szkoły w dniu 30 listopada brali udział w Świątecznej Zbiórce Żywności, która organizowana jest, jak co roku,  przed Świętami Bożego Narodzenia.

Bank Żywności SOS w Warszawie stara się w tym czasie w szczególny sposób zadbać o swoich podopiecznych.

Odbiorcami darów są: hospicja, domy samotnej matki, schroniska dla ofiar przemocy, noclegownie dla bezdomnych, jadłodajnie dla ubogich, domy dziecka i świetlice środowiskowe.

Koordynatorem akcji w której uczestniczyły wolontariuszki była nasza absolwentka Ola Ciok.

Skip to content