Podsumowanie akcji „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

W tym roku szkolnym, podobnie jak dwa lata temu, nasza szkoła wzięła udział w V edycji akcji organizowanej przez UNICEF „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”.

Celem projektu było:

kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
zebranie środków na ratowanie życia dzieci.  

W oparciu o wykrój laleczki wysłanej przez UNICEF, młodzież przygotowała swoje własne charytatywne laleczki, które ubrała i przyozdobiła w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrała. Uczniowie uzupełnili także „akt urodzenia” laleczki – dokument, w którym umieścili fotografię swojej laleczki, bądź rysunek z  jej portretem, wpisali dane personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej zainteresowania/hobby.

Następnie w grudniu podczas dnia otwartego i w styczniu podczas zebrania z rodzicami, zorganizowano kiermasze z laleczkami w trakcie których, każdy mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku, przekazując na ten cel darowiznę. Cały dochód

z kiermaszów w wysokości 1090 zł., przekazano do fundacji UNICEF z przeznaczeniem

na szczepionki dla najbardziej potrzebujących dzieci.

Projekt spotkał się z wielkim zainteresowaniem.

Wszystkim, którzy wsparli tę akcję, serdecznie dziękujemy za okazane serce.

 

Koordynator projektu:

Bożena Sosnowska- Stępień

Skip to content