Złote szkoły NBP

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie o tytuł “Złotej Szkoły NBP”. Jest to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. W ramach programu uczniowie klasy 4E zawiązały Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, które prowadziły akcję rozpowszechniania wiedzy na temat Narodowego Banku Polskiego wśrod uczniów naszej szkoły.

Drużyny Ambasadorów pod nadzorem nauczycieli koordynadorów Marcina Horwacika, Małgorzaty Witek-Grzeszczuk i Dariusza Szwagulińskiego przeprowadzili pokazową lekcję historii “Prezesi NBP”, cykl debat oraz szereg działań w ramach warsztatów “Poznajemy Narodowy Bank Polski”.

Dziękujęmy wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie oraz Panu Henrykowi Rajs za wsparcie techniczne.

Z  niecierpliwością oczekujemy na ogłoszenie wyników.

Skip to content