Złote Szkoły NBP

Nauczyciele przedmiotów zawodowych realizowali projekt w ramach Olimpiady „Złote Szkoły NBP”. W szkole zawiązała się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej składająca się z 3 nauczycieli oraz 10 uczniów. Drużyna zdobyła niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowując pomysły na ich realizację i przeprowadzając zadania programu, do których należały: lekcja z ekonomią, debata szkolna oraz warsztaty uczniowskie. Cieszymy się, że przedstawiciele naszej szkoły z powodzeniem zrealizowali projekt, który koncentrował się na poszerzaniu wiedzy na temat historii polskiego pieniądza oraz roli Narodowego Banku Polskiego. Podczas projektu nasi nauczyciele zaangażowali uczniów w fascynującą podróż przez historię polskich pieniędzy, omawiając ich ewolucję i znaczenie dla gospodarki narodowej. Ponadto, zagłębili zagadnienia związane z rolą Narodowego Banku Polskiego w kształtowaniu polityki monetarnej i stabilności finansowej kraju. Serdecznie gratulujemy naszym nauczycielom i uczniom za udział w tym inspirującym przedsięwzięciu.

Skip to content