Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

26 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. To była wyjątkowa okazja, aby uczniowie mogli podsumować swoje dotychczasowe osiągnięcia, wspólnie celebrować swoją drogę edukacyjną oraz złożyć sobie wzajemne życzenia na przyszłość. W tym dniu zostały wręczone wyróżnienia dla uczniów, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem, osiągając wybitne wyniki w nauce, konkursach oraz działalności społecznej. Po uroczystościach uczniowie mieli czas na pożegnanie się z wychowawcami, nauczycielami oraz koleżankami i kolegami z klasy. To był wyjątkowy moment refleksji nad minionym czasem spędzonym razem, a także na podziękowanie dla tych, którzy włożyli wiele pracy i serca w ich edukację. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych to czas dumy z osiągniętych sukcesów oraz nadziei na przyszłość. Jesteśmy pewni, że nasi absolwenci wyruszą w świat wyposażeni nie tylko w wiedzę, ale także w umiejętności, które pozwolą im odnosić sukcesy w dalszej drodze życiowej.

Skip to content