Wyróżnienie w Konkursie audiowizualnym „Bądźmy razem”

Mamy przyjemność poinformować, że nasza maturzystka, Barbara Sosińska, otrzymała wyróżnienie w Konkursie audiowizualnym „Bądźmy razem”, którego organizatorem były władze dzielnicy oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”. Lokalna inicjatywa, koncentrująca się na promocji uczniowskich talentów i wyzwalaniu pozytywnych emocji, stała się dla abiturientki doskonałą okazją do upowszechniania żywego słowa w atrakcyjny sposób. Barbara Sosińska, wykorzystując formę teatru jednego aktora, przygotowała w Roku Cypriana Kamila Norwida inscenizację jego humoreski pt. „Samobójstwo Klary Nagnioszewskiej. Tragedia” (1877). Maturzystka, chcąc uczcić zbliżającą się 200. rocznicę urodzin artysty, wybrała jeden z jego utworów prozatorskich, by pokazać szerszemu gronu odbiorców mało znaną dotąd twarz XIX-wiecznego wieszcza i podkreślić, że najmłodszy polski romantyk w swojej paryskiej działalności literackiej nie poruszał jedynie tematów poważnych, koncentrujących się wokół motywu utraconej ojczyzny. Autor „Mojej piosnki (II)” – jak się okazuje – to także pisarz, który w grze z czytelnikiem niezwykle umiejętnie wykorzystywał różne odcienie komizmu i doskonale zacierał granice między gatunkami i konwencjami. Stworzona przez niego, i uwspółcześniona przez Barbarę Sosińską, historia panny Klary Nagnioszewskiej śmieszy, zaskakuje i skłania do refleksji nad kondycją człowieka, który nierzadko sam pragnie uczynić ze swoich błahych problemów (nie)codzienny spektakl.

Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonej wizualizacji dzieła Norwida w wykonaniu uczennicy Zespołu Szkół nr 35.

Skip to content