Ważne i ciekawe

Nasza placówka poza realizacją obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oferuje inne atrakcyjne propozycje programowe i zajęcia dodatkowe dla uczniów:

– koło internetowe;

– radiowęzeł;

– gazetka szkolna;

– działalność SKS (gry zespołowe, siłownia, tenis stołowy);

– aerobik;

– koncerty w wykonaniu aktorów scen warszawskich;

– udział młodzieży w przedstawieniach teatralnych;

– wycieczki przedmiotowe, rekreacyjne i turystyczno-krajoznawcze;

– fakultety z przedmiotów maturalnych dla uczniów klas programowo najwyższych.

W szkole istnieją pracownie przedmiotowe dla przedmiotów ogólnokształcących oraz pracownie, w których odbywają się lekcje z przedmiotów zawodowych :

– nowoczesne pracownie komputerowe połączone stałym łączem z Internetem;

– pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny;

– bardzo dobrze wyposażona biblioteka szkolna całkowicie skomputeryzowana ze stanowiskami internetowymi w czytelni.

Bardzo sprawnie działa samorząd uczniowski, który troszczy się o urozmaicanie uczniom pobytu w szkole, np.:

– prowadzi radiowęzeł szkolny;

– redaguje gazetkę szkolną;

– organizuje dni samorządności w szkole;

– prowadzi opiekę wszystkich klas nad szkołą wg ustalonego harmonogramu;

– czuwa nad dyżurami;

– organizuje spotkania z ludźmi różnych zawodów.

Szkoła pielęgnuje tradycje takie, jak:

– ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych,

– wigilie klasowe,

– pielgrzymki klas maturalnych na Jasną Górę,

– pożegnanie klas czwartych przez klasy pierwsze,

– pierwszy dzień wiosny – zabawy, konkursy.

W szkole jest:

– czynny gabinet lekarski;

– sklepik;

Skip to content