Warsztaty dla gimnazjalistów

W X edycji  programu wzięło udział  30 klas z warszawskich szkół, głównie  z Bielan i  Bemowa.  Dla uczestników przygotowano warsztaty kreatywności, poznania zawodów przyszłości i zawodów ginących oraz ćwiczenia  mnemotechnik – czyli metod aktywnego uczenia.

Uczestnicy  zwiedzili także  wystawę tematyczną dotyczącą  aktywności pozaszkolnej młodzieży oraz  rozwiązywali zagadki zawodowe  w escape- roomach dotyczące kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 35.

Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi, które  zostały wysoko ocenione przez uczestników.  

Zrealizowano następujące cele:      

wspieranie uczniów w wyborze dalszej drogi kształcenia; 

promocja kierunków kształcenia zawodowego;

wzmocnienie znaczenia szkolnictwa zawodowego.

Skip to content