Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa jest kierunkiem polegającym na planowaniu, koordynowaniu oraz bezpośrednim wykonywaniu usług związanych  z hotelarstwem oraz  obsługą wszelkiego rodzaju imprez, takich jak kongresy, zjazdy, bankiety. Uczniowie mają możliwość poznania nowoczesnych  środków technicznych, prowadzenia dokumentacji hotelowej, podnoszenia konkurencyjności usług. To zawód, który oprócz dobrych rokowań na zatrudnienie, daje możliwość łączenia pasji z pracą zawodową.

Skip to content