Tak świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Zeszyty, kajety, bruliony… O tym, dlaczego warto, a nawet trzeba, na bieżąco notować podczas dydaktycznych spotkań nauczyciele stale mówią wiele. Istotę umiejętności prowadzenia własnych zapisków podkreślają także ci, którzy osiągnęli niewątpliwy sukces, np. Bill Gates.
Systematyczne notowanie na lekcji pomaga m.in. w utrwaleniu wiedzy, daje możliwość tworzenia map myśli, schematów i kolorowych wykresów, wspomagających pamięć.
Jak wyglądają zatem zeszyty uczniów z Zespołu Szkół nr 35? Na to pytanie 21 lutego odpowiedź uzyskały polonistki: pani Ewa Trojańczyk i pani Olimpia Kabała, które były inicjatorkami szkolnego konkursu na najlepszy zeszyt do języka polskiego, zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
Przedłożone przez młodzież notatki zrobiły na nauczycielkach duże wrażenie, dbałość o estetykę pisma oraz poprawność zapisu urzekły ich polonistyczne serca. Wybór związany z przyznaniem nagród nie był łatwy, toteż zdecydowano o wyłonieniu większego niż przewidywano grona laureatów.
Lista wspaniałych autorów przedstawia się następująco:
I miejsce: Wiktoria Książek (I E),
II miejsce: Katarzyna Sosnowska (I T),
III miejsce ex aequo: Vladyslava Kuchmar (I T), Oliwia Łojek (V T),
wyróżnienie: Oliwia Kutra (IV H), Agata Sławińska (V E).
Gratulacje należą się jednak wszystkim uczestnikom szkolnej zabawy, a tych naprawdę nie brakowało.
Zaangażowanie w tworzenie bezcennych rękopisów napawa dumą i pozwala wierzyć w to, że oprócz uczniowskich zeszytów interdyscyplinarnych, w których znaleźć można zapiski z różnych przedmiotów oraz zeszytów-widm, niewidzianych przez nikogo, są także notatki odzwierciedlające merytoryczną stronę realizowanych zajęć, prowadzone z pasją i pomysłem.
Skip to content