Stawiamy na rozwój – realizujemy ogólnopolski projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję”

W związku z trwającym od marca kształceniem na odległość oraz potrzebą dzielenia się swoim doświadczeniem, kadra naszej szkoły realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny „Zaproś mnie na swoją lekcję”, którego celem jest wzbogacanie treści programowych poprzez uczestnictwo gości w zajęciach on-line z młodzieżą. Polonistka z Zespołu Szkół nr 35, pani Ewa Trojańczyk, w czerwcowe popołudnie prowadziła nietypową e-lekcję języka polskiego, której adresatami byli laureaci ogólnopolskich konkursów literackich i polonistycznych olimpiad z II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie. Humaniści z Podlasia mieli okazję posłuchać i podyskutować o tym, w jaki sposób w literaturze i sztuce funkcjonuje motyw okna oraz odkryć jeden z wielu interesujących, wykraczających poza ramy szkolnej polonistyki, toposów w kulturze. Dziękujemy dyrekcji, nauczycielce języka polskiego oraz uczniom augustowskiego liceum za zaproszenie na to niecodzienne, niezwykle wzbogacające i radosne spotkanie.

Skip to content