Rynek pracy

STRATEGIE ZWIĘKSZANIA SWOICH SZANS NA RYNKU PRACY PRZEZ MŁODYCH LUDZI

Młodzi Polacy swoją sytuację na rynku pracy określają jako tragiczną.Na szczęście, mają wiele pomysłów na zwiększenie swoich szans w znalezieniu pracy.

Do efektywnych strategii według specjalistów od zatrudnienia należą:

  • Kontynuacja nauki i dokształcanie się

Statystyki GUS potwierdzają, że większość Polaków rejestrujących się w urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia.

  • Zdobywanie praktyki zawodowej

Niektóre kierunki szkół średnich, tak jak nasza szkoła, oferują praktyki wpisane w program.

  • Zakładanie własnych firm

choć lista trudności zniechęca młodych ludzi do podejmowania działalności gospodarczej, to główną barierę stanowi brak wiedzy o tym jak ją pokonać. Można np. skorzystać z programu rządowego „Pierwsza praca”.

  • Wolontariat

jako szansa dla osób potrzebujących pierwszych doświadczeń zawodowych, nieposiadających zatrudnienia.

Skip to content