Przyszłość teraźniejszości. Futurystyczne warsztaty z okazji Dnia Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto, które przypada 21 lutego. Zostało ono ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku, by podkreślić bogactwo różnorodności językowej świata, a także zwrócić uwagę na liczbę języków zagrożonych i ginących.

W Zespole Szkół nr 35 jego obchody stały się również doskonałą okazją do przybliżenia młodzieży piękna rodzimej mowy i zgłębiania tajników polszczyzny, dlatego tuż przed feriami uczniowie klasy 3 L, 4 E, 4 H i 4 L uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez polonistki, panią Ewę Trojańczyk i panią Olimpię Kabałę. Tematyka zajęć nawiązywała do twórczości najbarwniejszej grupy literackiej okresu międzywojennego w Polsce, czyli futurystów, entuzjastów przyszłości i przeciwników tradycji, którzy zabawę słowem traktowali jako dzieło sztuki. Głównym elementem spotkania było zatem tworzenie strukturalnego utworu, którego kanwę stanowił fragment liryku literackiej patronki roku, Wisławy Szymborskiej. To właśnie na podstawie wybranych cytatów noblistki młodzież kreowała w zespołach klasowych poetyckie kompozycje, wykorzystując do tego sznurki, kolorowe kartoniki, markery oraz inne detale zdobnicze. Dzięki kreatywności i współpracy z pedagogami, uczestnicy spotkania przygotowali – przypominające futurystyczne debiuty – niecodzienne, zaskakujące, oryginalne interpretacje słów poetki z Krakowa, utrwalone w plastycznej formie wiersza.

Opisane wyżej efekty młodzieńczych wysiłków dowodzą, że nasi uczniowie są żywym przykładem niezwykłej pomysłowości, która potwierdza odwieczny wdzięk polszczyzny oraz to, że forma warsztatowej aktywności jest najskuteczniejszą metodą realizacji wciąż aktualnej, oświeceniowej maksymy: „uczyć, bawiąc”.

Skip to content