Projekt „Inwestycja w przyszłość”

W Zespole Szkół nr 35 realizowany jest długoterminowy projekt mający na celu rozwój dodatkowych kompetencji zawodowych wśród naszych uczniów „Inwestycja w przyszłość”.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Uczniowie klas pierwszych i drugich kształcących się w zawodach: technik logistyk i technik hotelarstwa maja możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach zawodowych oraz stażach realizowanych u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy.

Skip to content