Praktyki uczniowskie

Informacje dotyczące praktyk uczniowskich

Dyżury kierownika szkolenia praktycznego

Pani Anna Wiśniewska

Poniedziałek – od 8.00 – do 11.00

Wtorek – od 8.00 – do 10.00

Środa – od 8.00 – do 10.00

Czwartek – kontrole praktyk

Piątek – od 12.30 – do 15.00

Pani Anna Zając

Poniedziałek – od 11.20 – do 16.00

Wtorek – od 10.30 – do 16.00

Środa – od 10.30 – do 16.00

Czwartek – od 11.20 – do 16.00

Piątek – od 8.00 do 15.00

 

Klasa E i EG – technik ekonomista – zapozna się z funkcjonowaniem banków, biur rachunkowych oraz w Urzędach Skarbowych i Urzędach Gmin. Uczniowie wykorzystująwiedzę zdobytą na zajęciach szkolnych między innymi z zakresu: rozliczeń podatkowych, zasad sporządzania zeznania podatkowego, postępowania egzekucyjnego wynikającego z nieuiszczenia podatków, formami i technikami ewidencji księgowej.

Klasa L i LG – technik logistyk – podczas praktyki u pracodawców zapozna się m.in. z organizacją i funkcjonowaniem firmy logistycznej, procesami magazynowymi, obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie, organizowaniem przewozów.

Klasa H i HG – technik handlowiec –  odbędzie praktykę zawodową w działach handlowych firm. Uczniowie zapoznają się ze strukturą zarządzania, organizacją i zadaniami komórki finansowo – księgowej, obiegiem dokumentów, zdobywają umiejętności praktyczne (np.: obsługa programów komputerowych stosowanych w branży).

Klasa T i TG – technik hotelarstwa –  pogłębi wiedzę funkcjonowania hotelu i obsługi gości, zapozna się z funkcjonowaniem recepcji w hotelach.

Uczniowie naszej szkoły są postrzegani jako rzetelni i sumienni pracownicy. Wielu z nich po ukończeniu szkoły otrzymuje oferty pracy z zakładów gdzie odbywali miesięczne praktyki zawodowe.

Skip to content