„Powstańcy ’44 – pamiętamy!” – podsumowanie

Miło nam ogłosić, że w styczniu zakończyliśmy kilkumiesięczną realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Powstańcy ’44 – pamiętamy!”. W trzeciej edycji wymienionej inicjatywy, którą honorowym patronatem objęło m.in. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, nasze działania skoncentrowały się na zaznajomieniu młodzieży z dziedzictwem uczestników powstania warszawskiego i materialnym wsparciu wciąż żyjących bohaterów.

Aby przybliżyć wychowankom dzieje Polski XX wieku, uczniowie z klasy IV HG, na lekcjach języka polskiego i historii, czytali literaturę związaną z wydarzeniami z tamtego okresu (np. poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, „Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego), oglądali filmy o codzienności warszawiaków w czasie zrywu narodowowyzwoleńczego („Powstanie warszawskie” w reżyserii Jana Komasy) i rozwiązywali interaktywne quizy pozwalające usystematyzować wiedzę na wskazany temat.

W ramach zaplanowanych przez nas aktywności, młodzież miała możliwość zaprezentowania swoich plastycznych zdolności i rywalizować w konkursie na plakat pod hasłem „Wdzięczni powstańcom”, a efekty jej artystycznych wysiłków zostały wyeksponowane na wystawce zlokalizowanej na parterze budynku.

Ponadto, dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności szkolnej, zorganizowaliśmy kiermasz ciast, aby imponujący dochód z niego (829,91 zł) przekazać na konto fundacji Sensoria, niosącej pomoc niegdyś walczącym.

Jesteśmy dumni z powodzenia przedsięwzięcia i wspólnego dobra, które się z niego zrodziło. Postawa uczniów, rodziców i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 35 w Warszawie pozwala mieć pewność, że pamięć o świadkach sierpniowych dni batalii o wolność jest wciąż żywa, a mówienie o minionych latach może przybierać interesującą, odpowiadającą współczesnemu odbiorcy, formę.

Skip to content