Podsumowanie naszych działań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

W kończącym się roku kalendarzowym społeczność Zespołu Szkół nr 35 była adresatem wieloletniego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem była poprawa stanu czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli m.in. bibliotek szkolnych. Rządową ideę realizowano dzięki wsparciu finansowemu, które pozwoliło na bieżące uzupełnianie zbiorów czytelniczych, a także organizowano wydarzenia zachęcające młodzież do regularnego czytania. W naszej szkole, nie tylko na potrzeby projektu, nauczyciele dbają o to, by uczniowie z przyjemnością sięgali po literaturę, dlatego dziś możemy pochwalić się wieloma inicjatywami, które przyczyniły się do wzrostu czytelnictwa. Wśród działań przynoszących nam chlubę możemy wymienić choćby coroczne „Czytanie na Bielanach”, polonistyczne gazetki ścienne, włączanie się w kolejne edycje „Narodowego Czytania”, współpracę z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, ogólnopolską „Przerwę na czytanie”, akcję Fundacji im. Zbigniewa Herberta „Podaruj wiersz”, miniprojekty edukacyjne wykonywane przez uczniów w ramach zajęć języka polskiego (np. „Codzienne inspiracje literaturą”) oraz szkolny konkurs związany z propagowaniem zainteresowań i aktywności czytelniczej młodzieży pod hasłem „Książka lekiem duszy”. Efekty wszystkich wymienionych przedsięwzięć są godne uwagi i zasługują na najwyższą notę. Swoistym podsumowaniem dotychczasowych wysiłków promujących czytelnictwo, i jednocześnie kolejną dozą ogromnej inspiracji, były prace przygotowane przez zespoły klasowe, które możecie obejrzeć w naszej galerii. Uczniowie, pod kierunkiem wychowawców, z zaangażowaniem tworzyli plakaty, oryginalne kompozycje, prezentacje oraz kolaże zachęcające do czytania książek. Wspomniane działania jednoznacznie świadczą o tym, że założenia „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zostały przez nas w pełni zrealizowane i przyniosły wiele korzyści społeczności szkolnej.

Skip to content