Podsumowanie akcji UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”

Wojna i strach, głód, niepewność… Te odczucia towarzyszą każdego dnia dzieciom żyjącym w Syrii.  Pozbawione domów, ciepłych ubrań i opieki mogą nie przetrwać bez pomocy. Ich los jest w rękach ludzi o wielkich sercach.

Jesteśmy placówką należącą do „klubu szkół UNICEF” i naszym celem jest niesienie pomocy potrzebującym.

Projekt „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” rozpoczął się w październiku. Wychowawcy, korzystając z materiałów UNICEF, przeprowadzili lekcje edukacyjne we wszystkich klasach naszego technikum.

Na prośbę szkolnego opiekuna wolontariatu młodzież wykonała ozdoby świąteczne. Na lekcjach chemii uczniowie własnoręcznie wytworzyli ekologiczne mydełka. Klasy hotelarskie upiekły babeczki.

W grudniu tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w szkole zorganizowano  kiermasz rękodzieła uczniów, z którego środki w wysokości 970 zł. zostały przekazane do UNICEF.

W akcję była zaangażowana cała społeczność szkoły: uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.

Wolontariat szkolny

Skip to content