Obraz w parze z wierszem, czyli spotkanie edukacyjne dla maturzystów

Egzamin maturalny już za niespełna 100 dni, dlatego warto wykorzystać każdą chwilę, by się do niego dobrze przygotować. Taka myśl 2 lutego towarzyszyła  młodzieży z klasy IV L i IV H, uczestniczącej wraz z polonistkami, panią Ewą Trojańczyk i panią Olimpią Kabałą, w wykładzie dotyczącym interpretacji tekstów kultury, który wygłosił prof. dr hab. Piotr Kołodziej, literaturoznawca, nauczyciel, autor podręczników do języka ojczystego i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wirtualne spotkanie, w którym brali udział nasi uczniowie, poświęcone było (nie)trudnej sztuce odczytywania obrazów i wierszy, korespondencji różnych dziedzin wizualnych, dialogu literatury z malarstwem i szeroko rozumianej twórczości artystycznej człowieka, której celem jest rozumienie ludzi. Ekfraza omówiona przez prof. Kołodzieja na przykładzie wiersza Wisławy Szymborskiej została niezwykle entuzjastycznie przyjęta przez młodzież. Poezja polskiej noblistki w zestawieniu z mistrzowskim pędzlem Bruegla odsłoniła słuchaczom wiele możliwości odczytania interpretacyjnego przedstawionych dzieł oraz uświadomiła, że życie człowieka to historia zniewolenia, o której można mówić zawsze, ponad głowami wieków, uniwersalnym językiem.

Skip to content