OBLICZA LOGISTYKI – cykl spotkań i wykładów online

W styczniu klasy o kierunku technik logistyk 1L, 3L i 3LG uczestniczyły w spotkaniach i wykładach online z cyklu OBLICZA LOGISTYKI, prowadzonych przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Tematyka wykładów poświęcona była opakowaniom w logistyce. W ramach Wirtualnego WSL uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą dydaktyczną Uczelni, zgłębiali wiedzę na temat opakowań w logistyce oraz dowiedzieli się, jak rozpoznać podrabianą paletę EUR.

Skip to content