Nasza młodzież w ogólnopolskim projekcie “BACZYŃSKI”

100 lat temu w Warszawie na świat przyszedł Krzysztof Kamil Baczyński – poeta, powstaniec, czołowy przedstawiciel pokolenia Apokalipsy spełnionej, którego twórczość często zestawiana jest z literacką spuścizną Juliusza Słowackiego. To ważne wydarzenie zostało przez nas upamiętnione poprzez szereg inicjatyw przybliżających młodemu pokoleniu działalność artystyczną Baczyńskiego, np. uczniowie na lekcjach języka polskiego poznali jego życiorys, oglądali materiały filmowe, zeskanowany rękopis jednego z tomów poetyckich wydany przez Bibliotekę Narodową, odpowiadali na pytania dotyczące środków stylistycznych zawartych w wierszach żołnierza w konkursie zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, odczytywali i śpiewali jego liryki w czasie Wieczoru Poezji pod hasłem „Syn tego miasta”, wzięli udział w wirtualnym spotkaniu

z edukatorami z Muzeum Powstania Warszawskiego, jak również dokumentowali 100 minut dowolnej aktywności fizycznej, by oddać hołd poległemu. Jednym z ostatnich naszych działań przypominających o mijającej rocznicy było odwiedzenie grobu poety na Powązkach, na którym maturzyści z klasy IV L  – w imieniu społeczności szkolnej – złożyli kwiaty

i zapalili znicze. W bibliotece szkolnej znalazła się też instalacja, „Drzewo poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”, którego papierowe liście ozdobiły najpiękniejsze cytaty. Wszystkie wymienione projektowe przedsięwzięcia, mające charakter interdyscyplinarny, rozbudziły zainteresowanie młodzieży sylwetką twórcy oraz uświadomiły jej, jak ważna jest pamięć, dzięki której można żyć wiecznie, w innym już miejscu i w innym czasie. Dziękujemy tym, którzy zechcieli włączyć się w realizację kilkumiesięcznego projektu – uczniom wszystkich poziomów edukacyjnych, nauczycielom języka polskiego, historii i wychowania fizycznego. Dzięki wam po raz kolejny dało się wyraźnie słyszeć słowa bohaterskiego Kolumba: „I jeden z nas – to jestem ja, / którym pokochał (…) i tak jak drzewo jestem — prosty”.

Skip to content