Nasz pomysł inspiracją dla innych. Podsumowanie projektu “Kadry epok”

Mijający rok szkolny żegnamy z poczuciem doskonale wykonanego zadania, dlatego z nieskrywaną dumą pragniemy podzielić się efektami realizacji rocznego projektu edukacyjnego „Kadry epok”, zainicjowanego przez społeczność Zespołu Szkół nr 35 w Warszawie.

Przedsięwzięcie, którego pomysłodawczyniami są polonistki: pani Ewa Trojańczyk i pani Olimpia Kabała oraz nauczycielka historii: pani Agata Pawlik, było m.in. odpowiedzią na wytyczne polityki oświatowej państwa. Zadania przewidziane przez koordynatorki ukierunkowane zostały na rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży, zdobywanie wiedzy na temat spuścizny poprzednich pokoleń, poznawanie wyróżników epok historycznoliterackich oraz podkreślanie ich odrębności i różnorodności.

Dzięki zaangażowaniu 51 środowisk szkolnych, udało się stworzyć nadzwyczajny bank pomysłów na kultywowanie tradycji pochodzących z konkretnych okresów i, co najważniejsze, wspomóc fundacje otwierające drzwi do świata sztuki młodym artystom.

W ramach przygotowanej przez nas koncepcji, młodzież z Technikum Ekonomicznego nr 5 m.in.: czytała „Nad Niemnem” wspólnie z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, brała udział w turnieju wiedzy o „Mitologii” pt. „W kręgu greckich podań”, tworzyła makiety poświęcone zabytkom języka polskiego, przygotowała album mody międzywojennej, zwiedzała Muzeum Narodowe i Muzeum Katyńskie, była również organizatorem kiermaszu charytatywnego, z którego dochód (1144,12 zł) przekazany został prezesowi krakowskiej Fundacji “Obraz w Pigułce”.

W naszej galerii, za zgodą uczestników projektu, zamieściliśmy zdjęcia jedynie wybranych inicjatyw, wśród których nie zabrakło konkursów, wydarzeń słowno-muzycznych, odwiedzania miejsc pamięci, czy też akcji dobroczynnych.

Pełni uznania dla kreatywności uczniów z całej Polski, dziękujemy za podążanie wyznaczonym przez nas szlakiem – to był wyjątkowy czas, obfitujący w aktywizowanie i uwrażliwianie na kulturę każdego, kto zechciał się przyłączyć.

Skip to content