Narodowe Czytanie “Nad Niemnem” z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

W piątek, 22 września, społeczność Zespołu Szkół nr 35 w Warszawie, we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, dołączyła do XII edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Lekturą tegorocznego wydarzenia było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, którego fragmenty, koleżankom i kolegom z I T oraz V L, zaprezentowali maturzyści z klasy V E. Motywem przewodnim inicjatywy był kolor niebieski, sugestywnie nawiązujący do tonacji wody (rzeki).

Co stanowi o wyjątkowości i walorach odczytanego utworu? Autorka pracowała nad swoją powieścią tendencyjną w latach 1886-1887. Dzieło, ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i liczne konteksty historyczne, zestawiano z „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza. Należy podkreślić, że „Nad Niemnem” podejmuje tematykę powstania styczniowego, którego 160. rocznicę wybuchu uroczyście obchodziliśmy w tym roku, zatem, czytając tę kompozycję literacką, przybliżyliśmy tradycję pokoleń dążących do niepodległości narodu.

Dziękujemy zgromadzonym za żywe zainteresowanie losami rodu Bohatyrowiczów i Korczyńskich, wsłuchiwanie się w ich codzienne, pozornie zwyczajne, rozmowy o Polsce, będące dziś symbolem, fundamentem naszej wolności i wynikającej z niej pracy ukierunkowanej na wspólne dobro.

Skip to content