Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza

W Roku Romantyzmu Polskiego społeczność Zespołu Szkół nr 35 uczestniczyła w XI odsłonie Narodowego Czytania, którego lekturą, zgodnie z wolą Prezydenta RP, były „Ballady i romanse” autorstwa Adama Mickiewicza. Ta czytelnicza inicjatywa zaangażowała nauczycieli i uczniów naszej szkoły do udziału w dwóch wydarzeniach o charakterze kulturalnym.

Pierwszym z nich było wyjście klasy III E, pod opieką pani Olimpii Kabały, do Spotykalni, jednego z oddziałów Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo. Przyszli ekonomiści, przebrani w stroje z epoki, mieli doskonałą okazję, by, występując w roli lektorów, oddać ducha historii i zaprezentować swój talent gronu zaproszonych gości.

Drugie przedsięwzięcie, przygotowane przez panią Ewę Trojańczyk we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, popularyzujące czytanie klasyki polskiej literatury, odbyło się w zielonej scenerii dobrze Wam znanego budynku. Genezę oraz treść wybranych utworów z debiutanckiego zbioru poezji wieszcza, wydanego 200 lat temu w Wilnie, przybliżyły młodzieży uczennice z IV E oraz IV LG. Czwartoklasistki, ubrane w kolorowe, zwiewne kreacje i przystrojone w kwiaty niczym nimfy, przeczytały zasłuchanym o porządku świata ustanowionym przez Boga. W czasie spotkania z XIX-wiecznym pisarstwem popłynęły m.in. słowa miłosnych wyznań, smutnych opowieści o niewiernych kochankach, jak również o zbrodniarkach, które, podobnie jak wiarołomni mężczyźni, nie uniknęły kary. Ludowa mądrość zaklęta w przedwiecznym dziele Mickiewicza i promowane w nim idee są dziś wciąż aktualne, zbliżają tych, którzy po nie sięgają, fascynują nowatorstwem stylu i prostotą języka, dlatego, świętując dwóchsetlecie wydania tomu, będziemy pamiętać, że pisany w latach 1819-1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów romantyzmu w Polsce, stając się dla narodu rękopiśmienniczą spuścizną.

Skip to content