LOGISTYKA ODZYSKU! – Edukacja ekologiczna

W dniu 26 kwietnia uczniowie klas logistycznych 1L i 3L uczestniczyli w warsztatach pod hasłem: Zawód? RECYKLER! prowadzonych przez przedstawicieli firmy EKOCYKL, podczas których zgłębiali wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Polsce.

Skip to content