Jak korzystać z biblioteki?

  • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy ZS Nr 35
  • Książki i inne materiały wypożyczamy wyłącznie na swoje konto
  • Materiały biblioteczne oddajemy w ustalonym terminie
  • Książkę zniszczoną lub zagubioną należy odkupić (po uzgodnieniu z bibliotekarzem)
  • Odchodzący ze szkoły otrzymują zaświadczenie o zwrocie wypożyczonych materiałów
  • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki
  • Komputery wykorzystujemy jako źródło informacji i edukacji
  • Z komputerów, skanera i drukarki można korzystać pod opieką bibliotekarza
  • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu sprzętu natychmiast zgłaszamy
  • Czytelnik pozostawia po sobie porządek przy stanowisku pracy i w komputerze
Skip to content