IV Warszawska Konferencja Samorządów Uczniowskich

W dniu 15 listopada 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Dębska, Bartłomiej Łazarczyk i Klaudia Kruszewska wraz z opiekunem p. Justyną Dyszkiewicz-Białobrzeską uczestniczyli w IV Warszawskiej Konferencji Samorządów Uczniowskich, która odbyła się w Centrum Kreatywności Targowa. W ramach Konferencji nasi przedstawiciele uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez doświadczonych młodzieżowych radnych Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy oraz partnerów wydarzenia: przedstawicieli Zespołu polityki młodzieżowej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy: „Szkoła – przestrzeń do działania”, „W poszukiwaniu sojuszników i odbiorców”, „Aktywna Warszawska Młodzież”. Wzięli również udział w debacie uczącej dialogu, szukania kompromisów i nieoczywistych rozwiązań. Mieli możliwość przeprowadzenia ciekawych dyskusji z młodymi samorządowcami oraz możliwość poznania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych Samorządów Uczniowskich.

Skip to content