Historia

Nasza szkoła istnieje od 1961 roku.

Przez wszystkie lata kształciła młodzież w zawodzie sprzedawcy, a w miarę rozwoju doszły kierunki:

– sprzedawca

– pracownik administracyjno-biurowy

– technik handlowiec

1 listopada 1985 roku utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 20

w skład którego wchodziły:

– Liceum Zawodowe Nr 17

– Liceum Handlowe Nr 3

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18

16 listopada 1985 roku nadano szkole imię Zofii Jaroszewicz “KASI” oraz ufundowano sztandar.

Szkoła wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym ze zmianami w życiu gospodarczym i na rynku pracy rozwija się, unowocześnia.

1 września 2002 roku powołano do życia Zespół Szkół nr 35

w skład którego wchodzą:

– XXVIII Liceum Profilowane

– Technikum Ekonomiczne Nr 5

– Technikum Uzupłniające Nr 19

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18

Skip to content