Eksperymenty i komponenty. Humanistyczne oblicze innowacyjnych aktywności dydaktycznych w ZS35

W minionym roku szkolnym uczniowie klasy IV E i IV L, podczas lekcji języka polskiego i historii, byli realizatorami innowacji pedagogicznej pt. „Te obrazy pamiętam najlepiej”. Novum metodyczne zostało opracowane, a następnie wdrożone pod kierunkiem polonistki, pani Ewy Trojańczyk oraz historyczki, pani Agaty Pawlik.

Przygotowana koncepcja miała na celu poszerzenie wiadomości młodzieży na temat tekstów kultury – szeroko rozumianych obrazów. Miała ona także zachęcać i motywować czwartoklasistów do poznawania okoliczności pozwalających zrozumieć znaczenie pewnych wydarzeń oraz ich następ, aby ćwiczyć jedną z zasadniczych umiejętności sprawdzanych na egzaminie dojrzałości w formule od 2023 roku – analizę i interpretację dzieł sztuki, a także szukanie ich związków z tradycją literacką, historią, filozofią itp.

Moduł I A, w wykonaniu klasy IV E, polegał na samodzielnym zaprojektowaniu i prowadzeniu wielkoformatowych zeszytów, tzw. obrazowników, w których zgromadzone zostały fotografie oraz szczegółowe, wzbogacone o liczne konteksty, komentarze dotyczące dzieł malarskich, plakatów teatralnych, kadrów z filmów, odnoszących się do treści aktualnie omawianych na zajęciach języka ojczystego.

Moduł I B, którego autorami była młodzież IV L, opierał się m.in. na rozwijaniu sprawnego posługiwania się technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi poprzez tworzenie narzędzi utrwalających i wzbogacających wiadomości o przeszłości, czego rezultatem było stworzenie dwóch autorskich gier karcianych („II wojna światowa” i „Polska w czasach komunizmu”).

Kanwą modułu II, wspólnego dla obu grup, stało się pobudzanie wyobraźni przyszłorocznych maturzystów dzięki rekonstruowaniu dorobku najznamienitszych artystów, czyli komponowaniu „żywych reprodukcji”.

O korzyściach płynących z urzeczywistnienia półrocznego projektu pisać można wiele, jednak najlepiej oddadzą je, zgodnie z założeniami innowacji, obrazy, dlatego zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć poświęconej etapom pracy nad nowatorskim programem oraz jej efektom.

Skip to content