Badania lekarskie

Kandydaci do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej zobowiązani są dostarczyć orzeczenie lekarskie, dotyczące braku przeciwskazań do wykonywania zawodu. Skierowanie należy odebrać w sekretariacie po zakwalifikowaniu do oddziału  i udać się na badanie do przychodni lekarskiej, wskazanej w poniższym wykazie.

Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych:

https://mwomp.pl/pacjenci/badania-uczniow/

 

Skip to content