160. rocznica wybuchu powstania styczniowego

“Niedościgniony ideał zapału, ofiarności i trwania w nierównej walce […] wzór wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy” – tak o powstańcach styczniowych mówił,już w odrodzonej po latach zaborów Polsce, Józef Piłsudski.

W tym roku przypada okrągła, 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Największy w XIX w., polski zryw narodowy, pochłonął kilkadziesiąt tysięcy ofiar, stanowił jednak inspirację dla kolejnych pokoleń podejmujących walkę o niepodległość.

Społeczność naszej szkoły postanowiła w wyjątkowy sposób uczcić pamięć o bohaterach tamtych dni.

Uczniowie klas 4TG i 4LG wzięli udział w pokazie filmu niemego pt. „Rok 1863” w reżyserii Edwarda Puchalskiego z roku 1922.  Niecodzienny seans poprzedziła prelekcja filmografa Filmoteki Narodowej –  Instytutu Audiowizualnego, dr Michała Pieńkowskiego pt. ”Jak oglądać filmy nieme oraz słów kilka o rekonstrukcji”.Obcowanie naszej młodzieży ze zdecydowanie inną formą przekazu, oprócz zagłębienia się w opowieść o powstańczych losach, stało się także okazją do zaobserwowania początków polskiego kina.

Niezwykle ujmujące okazało się oddanie hołdu bohaterom styczniowego zrywu przez naszych Uczniów, w formie autorskiego wiersza. Wasze zaangażowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Do organizatorek konkursu -wiersz  w hołdzie powstańcom styczniowym, napłynęło ponad trzydzieści wierszy.

Decyzją jury na podium stanęli:

I miejsce – Dominik Woszczek (kl. 2A)

II miejsce – Julia Kuba, Zofia Kowalska, Sebastian Tetwejer (kl. 4TG)

III miejsce – Anna Wiśniewska (kl. 3L)

Wszystkim Uczestnikom składamy ogromne wyrazy uznania. Zadanie konkursowe nie należało do łatwych. Wiemy, że w przygotowanie prac konkursowych angażowali się także Wasi rodzice. Tym bardziej cieszymy się z faktu, że obchodzona w tym roku rocznica, stała się impulsem do międzypokoleniowego wysiłku w naszej inicjatywie. Serdecznie dziękujemy – p. Agata Pawlik i p. Anna Zając.

Skip to content